АККРЕДИТАЦИЯ

Logo1 Logo2 Logo3 Logo4

Документы и ссылки

Интернет-ресурсы

ISO

GAFTA

FOSFA

Европейская Ассоциация Свободной Торговли

Европейская Ассоциация по Аккредитации

Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

EPTIS

Нормативно-правовые документы

Закон Украины "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Указ Президента Украины "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики"

Закон Украины "Про стандартизацію"

Закон Украины "Про про підтвердження відповідності"

Закон Украины "Про захист прав споживачів"

Закон Украины "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"

Закон Украины "Про зерно та ринок зерна в Україні"

Постановление КМУ "Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг"

Закон Украины "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Указ МОЗ Украины "Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів"

Проект закону про метрологію та метрологічну діяльність